Samorząd Szkolny stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się grupę młodzieży, która pełni określone funkcje tzw. Zarząd. Zgodnie z oczekiwaniami MEN samorząd ma reprezentować ogół uczniów, podejmować działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską i interweniować w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /.
Opiekunami Samorządu Szkolnego są panie Joanna Osińska i Danuta Malinowska.

Patrycja Seehaber

Przewodnicząca

Julia Kasprzyk

Wiceprzewodnicząca

Stanisław Coch

Członek Zarządu

Jagoda Lemanowicz 

Członkini Zarządu

Iga Przybyłowicz

Członkini Zarządu

Poczet sztandarowy 1

Patrycja Nalińska
Stanisław Coch
Maja Kaszewska

Poczet sztandarowy 2

Wiktoria Lewandowska
Miłosz Osika
Jagoda Lemanowicz

 

RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Barbara Małek

Z-ca przewodniczącej - Magdalena Seehaber

Sekretarz - Arkadiusz Dziuba

Skarbnik - Robert Ćwikliński

 

KOMISJA REWIZYJNA

Monika Domagalska

Anna Świderska

Anna Kubacka

 

CZŁONKOWIE

Żaneta Krasucka

Marcelina Szepielak

Dorota Oller

Krystyna Cieszyńska

Katarzyna Buczkowska

Bożena Bulińska

Katarzyna Dubiel

Dorota Tołodziecka

Karolina  Żakowska

Aby obejrzeć filmy o naszej szkole na portalu Youtube należy kliknąć na linki poniżej.

Playlista SP nr 1 (autor Tomasz Jarmołkiewicz)

SP 1 dawniej i dziś (autor Zbigniew Komorowski)

         Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się grupę młodzieży, która pełni określone funkcje tzw. Zarząd.   Zgodnie z oczekiwaniami MEN samorząd ma reprezentować  ogół uczniów, podejmować działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską i interweniować w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /. 
        Dnia 26 września odbyły się w naszej szkole wybory do zarządu Samorządu Szkolnego. Poprzedziła je kampania wyborcza. Największą ilość głosów 80 zdobyła Katarzyna Coch z klasy III b gimnazjum. Zarząd tworzyć będą także   Karolina Bednarz z klasy VII b szkoły podstawowej i Patrycja Seehaber z klasy II b gimnazjum. W skład 1. pocztu sztandarowego wchodzą: Stanisław Coch, Patrycja Nalińska, Maja Kaszewska  wszyscy z klasy VII b, 2. poczet to: Emil Głowacki, Nina Mrozek i Sandra Kondej wszyscy z klasy III a gimnazjum. Opiekunami Samorządu Szkolnego będą pani Joanna Osińska i pani Danuta Malinowska.  Nowo wybranemu samorządowi życzymy sukcesów.    

Katarzyna Coch

Karolina Bednarz

Patrycja Seehaber

Poczet sztandarowy 1

Patrycja Nalińska
Stanisław Coch
Maja Kaszewska

Poczet sztandarowy 2

Nina Mrozek
Emil Głowacki
Sandra Kondej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

3

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

4

Rekolekcje wielkopostne

 .......................................................................

podstawa prawna: §10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

6

Egzamin ósmoklasisty

15-16-17 kwietnia 2019 r., godz. 9:00

( II termin: 3-4-5 czerwca 2019 r., godz. 11:00)

podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2017 poz.2198 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 poz.1512)

7

Egzamin gimnazjalny

10-11-12 kwietnia 2019 r., godz. 9:00

(II termin: 3-4-5 czerwca 2019 r., godz. 9:00)

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty      (tj. Dz. U.2015 poz. 2156 z późn. zm.), § 6 pkt 1 rozpo-rządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223 z późn. zm.)

 8

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS        z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)oraz § 2 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

 

9

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.2002 Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)oraz

§ 3 ust.1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.)

- 2 listopada (piątek)

- 10-11-12 kwietnia (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny

- 15-16-17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty

- 2 maja (czwartek)