Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się grupę młodzieży, która pełni określone funkcje tzw. Zarząd.   Zgodnie z oczekiwaniami MEN samorząd ma reprezentować  ogół uczniów, podejmować działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską i interweniować w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /. 
        Dnia 26 września odbyły się w naszej szkole wybory do zarządu Samorządu Szkolnego. Poprzedziła je kampania wyborcza. Największą ilość głosów 80 zdobyła Katarzyna Coch z klasy III b gimnazjum. Zarząd tworzyć będą także   Karolina Bednarz z klasy VII b szkoły podstawowej i Patrycja Seehaber z klasy II b gimnazjum. W skład 1. pocztu sztandarowego wchodzą: Stanisław Coch, Patrycja Nalińska, Maja Kaszewska  wszyscy z klasy VII b, 2. poczet to: Emil Głowacki, Nina Mrozek i Sandra Kondej wszyscy z klasy III a gimnazjum. Opiekunami Samorządu Szkolnego będą pani Joanna Osińska i pani Danuta Malinowska.  Nowo wybranemu samorządowi życzymy sukcesów.    

Katarzyna Coch

Karolina Bednarz

Patrycja Seehaber

Poczet sztandarowy 1

Patrycja Nalińska
Stanisław Coch
Maja Kaszewska

Poczet sztandarowy 2

Nina Mrozek
Emil Głowacki
Sandra Kondej