Samorząd Szkolny stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się grupę młodzieży, która pełni określone funkcje tzw. Zarząd. Zgodnie z oczekiwaniami MEN samorząd ma reprezentować ogół uczniów, podejmować działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską i interweniować w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /.
Opiekunami Samorządu Szkolnego są panie Joanna Osińska i Danuta Malinowska.

Patrycja Seehaber

Przewodnicząca

Julia Kasprzyk

Wiceprzewodnicząca

Stanisław Coch

Członek Zarządu

Jagoda Lemanowicz 

Członkini Zarządu

Iga Przybyłowicz

Członkini Zarządu

Poczet sztandarowy 1

Patrycja Nalińska
Stanisław Coch
Maja Kaszewska

Poczet sztandarowy 2

Wiktoria Lewandowska
Miłosz Osika
Jagoda Lemanowicz