Poniżej można pobrać druki, które trzeba wypełnić i złożyć w sekretariacie aby zapisać dziecko do pierwszej klasy.

 Karta zapisu dziecka                                     Wniosek o przyjęcie dziecka

 

 

Poniżej link do pliku - ogłoszenia o wynikach przetargu na dostawę artykułów do stołówki szkolnej.

                                                       Wyniki przetargu