Drodzy Uczniowie i Rodzice uczniów klas ósmych.

         Przypominam, że poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. jest pierwszym dniem egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym proszę uczniów klas ósmych o przyjście do szkoły na godz. 8:30 z legitymacją szkolną i długopisem z czarnym wkładem. Piszecie test z języka polskiego.

         We wtorek (16 kwietnia) oprócz wymienionych wyżej rzeczy trzeba jeszcze wziąć linijkę – będzie test z matematyki.

         Trzeciego dnia (środa – 17 kwietnia) pochwalicie się w testach znajomością języka angielskiego.

         Proszę o bezwzględną obecność, bo jak wiecie, przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

 

                                                                           Z życzeniami powodzenia

                                                                                     Ewa Nowicka

                                                                                     Dyrektor SP 1

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Jutro tj. 10 kwietnia 2019 r. jest pierwszym dniem planowanego na  10 – 11 – 12 kwietnia egzaminu gimnazjalnego.  Proszę wszystkich uczniów o przyjście do szkoły na godz. 8:30 z legitymacją szkolną i długopisem z czarnym wkładem.  Na chwilę obecną nie jestem pewna, czy egzamin się odbędzie, ale też nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że go nie będzie.

Za zaistniałą niepewną sytuację przepraszam Was i Rodziców, jednocześnie prosząc o wyrozumiałość.

                                                                                                           Ewa Nowicka

                                                                                                        Dyrektor Szkoły

 P.S. Zaistniała sytuacja nie zmienia nic w zakresie odbywania się rekolekcji. Te odbędą się tak jak to zostało zaplanowane i podane wszystkim uczniom wcześniej.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych,

stołówek oraz DARMOWYCH zajęć dodatkowych, które przygotowały

chełmińskie instytucje kulturalne oraz środowiska sportowe

w porozumieniu z Urzędem Miasta Chełmna:

Świetlice szkolne SĄ CZYNNE (WTOREK-PIĄTEK) W NORMALNYCH godzinach:

SP1 - 7:00-16:00

SP2 - 7:00-16:15

SP4 - 6:30-16:30

Informacja dla korzystających z obiadów uczniów:

Dla WSZYSTKICH SZKÓŁ dyżur pełni stołówka SP nr 2 przy ul. 22
Stycznia 4.

Obiady zostaną wydane w SP 2 (dla SP 2 i SP 1) oraz w SP 4 (dla SP 4).


osoby chcące skorzystać z obiadów (dla wszystkich szkół) prosimy o
kontakt CODZIENNIE DO GODZ. 8:30:

p. Dorota Pusz 730-815-013

Basen:

Wtorek: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-14:00

Darmowe wejście dla dzieci i młodzieży szkolnej, za okazaniem
legitymacji.

Opiekunowie uiszczają płatność wg cennika.

Kontakt: Zbigniew Czerniecki 519-086-040

Sala Gimnastyczna przy SP 2 ul. Szkolna 6:

Wtorek-piątek 10:00-12:00

Prowadzący:

Jakub Kunkel - Karate Kyokushin: (wtorek i czwartek)

Michał Okoński - Karate Kyokushin (środa i piątek)

OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY

Chełmiński Dom Kultury:

Wtorek-piątek 8:00-12:00 - zajęcia plastyczne sala „15" na I
piętrze.

Możliwość organizacji zajęć dodatkowych: teatralne, taneczne,
wokalne, szachowe -

kontakt: Chełmiński Dom Kultury Sekretariat - numer 56-686-48-08,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Muzeum:

Wtorek-piątek 8:00-15:00, o każdej pełnej godzinie:

Zajęcia z edukacji historycznej

Biblioteka:

Wtorek i czwartek: 9:00-17:00

Środa: 9:00-15:00

Piątek: 9:00-18:00

6 stanowisk komputerowych

Gry edukacyjne w czytelni

Stanowiska kreatywne

Prosimy o obserwowanie naszej strony, będziemy informować o bieżącej
sytuacji.

Serdecznie pozdrawiam,

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmno

Informacja dla rodziców w związku z organizacją egzaminów zewnętrznych i   rekolekcji

Dni 10-11-12 kwietnia (środa, czwartek, piątek) oraz 15-16-17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) bieżącego roku są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych, ze względu na odbywające się egzaminy zewnętrzne klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej.

Równocześnie, w okresie trwania egzaminów, odbędą się rekolekcje wielkopostne w kościele parafialnym Księży Pallotynów.  

W dniach 10-11-12 kwietnia, kiedy egzaminy pisać będą uczniowie klas III gimnazjum rekolekcje odbędą się dla szkoły podstawowej, z podziałem:
- w godz. 9:00 – 10:15 dla klas I – IV,
- w godz. 10:30 – 11:45 dla klas V – VIII. 

W dniach 15-16-17 kwietnia, kiedy egzaminy pisać będą uczniowie klas VIII szkoły podstawowej rekolekcje odbędą się dla III klas gimnazjum
- w godz. 10:30 – 11:45.

Za drogę uczniów – dzieci do   i   z kościoła odpowiadają rodzice. Natomiast opiekę nad uczniami w kościele sprawują nauczyciele – katecheci.

 

Informujemy, że lista dzieci spoza rejonu przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dostępna jest w sekretariacie szkoły oraz u dyrektor szkoły. Prosimy rodziców o przybycie do naszej placówki w dniach 8-12 kwietnia celem złożenia oświadczenia potwierdzającego chęć uczęszczania do SP nr 1.

W środę aula naszej szkoły zamieniła się w rozćwierkany las. Wszystko za sprawą klas II i III, które wzięły udział w konkursie pt. „Ptasie potyczki”. Uczniowie recytowali wiersze o ptakach, rozwiązywali zgadki i rozpoznawali ptasie odgłosy. Nalepszymi znawcami naszych skrzydlatych przyjaciół okazali się przedstawiciele  klasy II b, natomiast klasy II a i III a zajęły miejsce II. W tym dniu rozdano również nagrody w konkursie plastycznym „Bociek”.

Nagrodzeni w kategorii rysunek:
I miejsce – Nicole Dybowska kl. II a
II miejsce – Julia Kajewska  kl. I b
III miejsce – Marcelina Zillman kl. I a

Nagrodzeni w kategorii praca przestrzenna:
I miejsce Izabela Pietrowska kl. I a
II miejsce Martyna Mikołajewska kl. I a
II miejsce Marcel Chachowski kl. I a
III miejsce Aleksandra Danielewska  kl. Ib

Konkurs fotograficzny i plastyczny pt. „Najpiękniejsze  przyrodniczo zakątki Chełmna”

Organizator: SP nr 1 im Filomatów Pomorskich w Chełmnie

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów światem przyrodniczym w Chełmnie, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem

-wspieranie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i ciekawości poznanej w zakresie ochrony środowiska w Chełmnie

-kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych

-pobudzenie wrażliwości na piękno przyrody  oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczającej nas natury

-promowanie walorów przyrodniczych Chełmna – „naszej małej ojczyzny”

-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystyczno – przyrodniczych poprzez zorganizowanie międzyszkolnej wystawy wyróżnionych prac

-przedstawienie obrazu jako uniwersalnego języka porozumiewania się ludzi

 

Temat fotografii i prac plastycznych - „Najpiękniejsze przyrodniczo zakątki Chełmna”

w aspekcie ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska, w którym Chełmnianie mieszkają, żyją, pracują itd.

Technika prac:

-dowolna technika plastyczna: np. grafika, malarstwo, rysunek – format A4

-fotografia – format prac A4, zalecana minimalna rozdzielczość 2409x301

Prace powinny zawierać:

-zgodę na przetwarzanie danych uczestników konkursu

  • imię i nazwisko autora,

  • data urodzenia autora oraz klasa,

  • adres zamieszkania autora,

  • dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora lub opiekuna,

  • nazwa przedszkola lub  szkoły i jej dane adresowe,

  • imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela,

  • tytuł pracy.

Kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku przedszkolnym -5-6 lat

- uczniowie w wieku 7-15

- uczniowie powyżej 15 roku życia

Nagrody:

-w każdej kategorii ufundowane zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Terminy:

-prace należy dostarczyć w terminie do 15 maja br. na adres SP1 ul. Kościuszki  11 , Chełmno

-podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i ekspozycja prac odbędzie się 21 maja o godz. 15:30 w SP1

Uwagi: Prace przechodzą  na własność organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu

Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w dyspozycji SP Nr 1, która zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania imion i nazwisk autorów oraz ich prac (szczególnie na stronach internetowych SP Nr 1 oraz podczas wydarzeń organizowanych  np. wystaw);

Zgłoszenie pracy do konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów oceny: trafność doboru tematu pracy; oryginalność; walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, tytuł pracy.

Załącznik - Oświdczenie uczestnika konkursu

Z radością i dumą informujemy, że Patrycja Seehaber wygrała Międzyszkolny Konkurs Piosenki w języku angielskim! Wokalistka po raz kolejny zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, czym udowodniła, że w Chełmnie nie ma na nią mocnych! Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Patrycja wzięła udział w koncercie podczas Pikniku Country & Folk w Mrągowie, a niebawem reprezentować będzie naszą szkołę na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu - skąd młodzi chełmińscy adepci sztuki wokalnej rokrocznie wracają ze statuetkami zwycięzców! W konkursie w ZS 2 wzięły również udział Patrycja Płocińska i Daria Tomaszewska oraz - jako akompaniatorka - Iga Przybyłowicz. Gratulujemy Wam tego, że chce Wam się rozwijać swój talent i poświęcać czas na to, by zostawić po sobie coś więcej każdego dnia!