Poniżej znajdują się ważne dokumenty szkolne: statut, program wychowawczo-profilaktyktyczny i wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Statut        Uchwała o zmianie w statucie       Załącznik do uchwały o zmianie w statucie

     Program wychowawczo–profilaktyczny                      Wewnątrzszkolne zasady oceniania