Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy kliknąć poniżej

https://synergia.librus.pl/loguj