Pani pedagog Małgorzata Jabłońska pracuje w:
 
- poniedziałki w godz. 8:00 – 13:40 w tym: 11:40 – 12:40 III b, 12:40 – 13:40 II c
 
- wtorki w godz. 8:40 – 14:40 w tym 11.40 – 12:40 I a, 12:40 – 13:40 II a, 13:40 – 14:40 IV b
 
- środy w godz. 8:00 – 14:00 w tym 12.40 – 13.40 III a
 
- czwartki w godz. 10:00 – 15:00 w tym: 11.40 – 12.40 I a, 12:40 – 13:40 II a, 13:40 – 14:40 II c
 
- piątki w godz. 7:50 – 13:00