DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Nasza szkoła współpracuje z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole dzięki któremu istnieje możliwość finansowego wsparcia szkoły poprzez przekazanie 1 % podatku dochodowego. Pozyskane w ten sposób środki będą przekazane na zakup pomocy dydaktycznych dzięki, którym nasi uczniowie będą uczyli się łatwiej i przyjemniej. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na rzecz naszej szkoły.

O szczegóły proszę pytać w sekretariacie szkoły  lub przeczytać załączniki:

1. apel

2. deklaracja (proszę ją wydrukować dwustronnie lub pobrać w sekretariacie gdzie należy ją później oddać)

Procedura wydawania duplikatów świadectw

 

W przypadku utraty świadectwa absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Wniosek można pobrać poniżej:

wniosek 

Za wydanie duplikatu świadectwa obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 26 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Chełmnie o numerze 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730, z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa (podać nazwisko).

Aby otrzymać duplikat świadectwa należy przyjść do sekretariatu szkoły z wypełnionym wnioskiem i pokwitowaniem wpłaty lub przelewu. Wniosek można także pobrać osobiście w sekretariacie.

Osoby mieszkające poza Chełmnem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr 56 676 05 24, celem ustalenia procedury wydania duplikatu i umówienia się na jego odbiór.

Jeżeli procedury nie można załatwić osobiście potrzebne jest stosowne upoważnienie.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr.225, poz.1635 ze zmianami)