Autorem tej grafiki na podstawie dawnej tarczy szkolnej jest Zbigniew Komorowski

 

Autorem tej grafiki jest Zbigniew Komorowski, który wykonał ją wzorując się na dawnej tarczy szkolnej.