RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Barbara Małek

Z-ca przewodniczącej - Magdalena Seehaber

Sekretarz - Arkadiusz Dziuba

Skarbnik - Robert Ćwikliński

 

KOMISJA REWIZYJNA

Monika Domagalska

Anna Świderska

Anna Kubacka

 

CZŁONKOWIE

Żaneta Krasucka

Marcelina Szepielak

Dorota Oller

Krystyna Cieszyńska

Katarzyna Buczkowska

Bożena Bulińska

Katarzyna Dubiel

Dorota Tołodziecka

Karolina  Żakowska