Poniżej link ze szczegółowymi informacjami:

https://chelmno.pl/pl/gospodarka/projekty-ue/projekt-pn-roboty-remontowo-konserwatorskie-termomodernizacyjne-budynku-gimnazjum-nr-2-przy-ul-kosciuszki-11-chelmnie/